ورود به سامانه مدیریتی به سامان پیشرو

آدرس ایمیل
فرمت وارد شده صحیح نمی باشد.
آدرس ایمیل را وارد نمایید.
کلــمه عبور
رمز عبور را وارد نمایید.

به سامان پیشرو رایانه نرم افزار های حسابداری پیشرو

تارگت گذاری فروش و زمانبندی عوامل

CRM نرم افزار

پیگیری وضعیت مشتریان

کنترل رضایت مندی مشتریان

CRM نرم افزار

تعیین روال جهت فروش و خدمات پس از فروش

یکپارچگی با سیستم اتوماسیون مالی و اداری

نرم افزار CRM پیشرو

CRM نرم افزار

تارگت گذاری فروش و زمانبندی عوامل

پیگیری وضعیت مشتریان

کنترل رضایت مندی مشتریان

تعیین روال جهت فروش و خدمات پس از فروش

یکپارچگی با سیستم اتوماسیون مالی و اداری

ورود به سایت
نرم افزار حسابداری تحت وبنرم افزار حسابداری تحت وب
فروشگاه اینترنتیفروشگاه اینترنتی
نرم افزار مدیریت شارژ ساختماننرم افزار مدیریت شارژ ساختمان
نرم افزار حسابداری ارزی تحت وبنرم افزار حسابداری ارزی تحت وب
نرم افزار خزانه داری تحت وبنرم افزار خزانه داری تحت وب
نرم افزار CRM تحت وبنرم افزار CRM تحت وب
نرم افزار بازاریابی تحت وبنرم افزار بازاریابی تحت وب
نرم افزار خرید و فروش تحت وبنرم افزار خرید و فروش تحت وب
دبیرخانه و اتوماسیون اداری تحت وبدبیرخانه و اتوماسیون اداری تحت وب
نرم افزار بایگانی تحت وبنرم افزار بایگانی تحت وب
نرم افزار کارتابل اداری تحت وبنرم افزار کارتابل اداری تحت وب
نرم افزار مدیریت نمایندگان تحت وبنرم افزار مدیریت نمایندگان تحت وب
نرم افزار بازرگانی تحت وبنرم افزار بازرگانی تحت وب
نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی تحت وبنرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی تحت وب
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری تحت وبنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری تحت وب
نرم افزار خدمات پس از فروش تحت وبنرم افزار خدمات پس از فروش تحت وب
نرم افزار انبار تحت وبنرم افزار انبار تحت وب
نرم افزار تدارکات تحت وبنرم افزار تدارکات تحت وب
نرم افزار گارانتی تحت وبنرم افزار گارانتی تحت وب
ارزیابی تامین کنندگان مواد تحت وبارزیابی تامین کنندگان مواد تحت وب
نرم افزار داراییهای ثابت تحت وبنرم افزار داراییهای ثابت تحت وب
نرم افزار تسهیلات تحت وبنرم افزار تسهیلات تحت وب
نرم افزار تابلوی نمایش ارز تحت وبنرم افزار تابلوی نمایش ارز تحت وب
سیستم های صنعتی تحت وبسیستم های صنعتی تحت وب
نرم افزار چک و بانک تحت وبنرم افزار چک و بانک تحت وب
اخبار نرم افزار حسابداری پیشرو

نرم افزار CRM مشتري محور

نرم افزار CRM
سازمان هايي که روال فروش و يا خدمات پس از فروش آنها در سطح مشتري ميباشد نيازمند نرم افزاري هستند که مشتريان را به صورت محور کار خود قرار دهند. به اين معنا که خود مشتري(مشتري بالقوه) به عنوان يک کار وارد سازمان شده و گردش ميابد. در اين سازمانها ارايه خدمات قبل از فروش و پس از فروش در سطح مشتري (مشتري بالقوه) مي باشد. شرکت مهندسي به سامان پيشرو رايانه در اين راستا نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري(CRM) را به صورت مشتري محور طراحي نمده است که امکانات آن به شرح زير ميباشد:
تعاريف:
• تعريف مشتريان بالقوه (حقيقي، حقوقي)
• تعريف مشتريان واقعي (حقيقي، حقوقي)
• تعريف نوع ، رتبه بندي ، وضعيت و زمينه ي فعاليت مشتري بالقوه
• امکان تعريف روال کاري (Workflow) بر مبناي نوع مشتريان (مشتريان بالقوه) جهت فروش و خدمات پس از فروش و اضافه نمودن آن به وضعيت مشتريان (مشتريان بالقوه) در هر لحظه
بازاريابي:
• امکان تعريف عوامل فروش در سطوح مختلف همراه با تخصيص و محاسبه ي پورسانت جهت فروش هاي صورت گرفته و يا خدمات صورت گرفته پس از فروش
• امکان تعريف نواحي
• امکان تعريف رقبا و قيمت کالاهاي رقيب
• ثبت اعتبارسنجي مشتريان بالقوه جهت مشخص نمودن وضعيت اعتبار آنها
• مسيربندي جهت ويزيتورها و عوامل خدمات پس از فروش
• تعريف طرح بازاريابي و هدف گذاري (Target) (بر مبناي نوع مشتريان، ناحيه، عوامل فروش و ميزان فروش در بازه هاي تاريخي متفاوت و درصد تحقق هدف )
• برنامه ريزي بازاريابي توسط مدير بر اساس مسير، عوامل فروش و خدمات پس از فروش، مشتري و مشتري بالقوه در بازه هاي تاريخي مشخص شده
• امکان ثبت مکان هاي موردنظر در يک مسير جهت ويزيت عوامل
• تعيين تعداد قرارهاي مشخص براي يک مشتري(مشتري بالقوه) در يک بازه خاص
پيگيري:
• امکان زمانبندي براي تماس بايک مشتري(مشتري بالقوه) به صورت تلفني؛ حضوري؛ ارسال فکس؛ ايميل و...
• تعريف کار براي عوامل(پرسنل) بصورت دوره اي (روزانه، هفتگي،ماهانه) و با امکان قرار دادن آلارم براي عوامل(پرسنل)
• امکان مشاهده کارهاي تعريف شده براي هريک از عوامل توسط مدير مربوطه
• نمايش آخرين وضعيت مشتري (مشتري بالقوه) در هنگام تماس مشتري (مشتري بالقوه) از قبيل آخرين پيش فاکتور، آخرين فاکتور، آخرين وضعيت بدهي، آخرين ويزيت حضوري، آخرين تماس تلفني و متن صحبتهاي انجام شده و ...
• امکان ثبت گزارشات روزانه (ويزيت هاي حضوري يا تلفني، سؤال ها و جواب هاي صورت گرفته با مشتري (مشتري بالقوه) و تغيير وضعيت (state) مشتري (مشتري بالقوه) از يک مرحله در روال تعريف شده به مرحله بعد
• امکان نمايش وضعيت کنوني مشتري در روال بازاريابي تعريف شده براي اين مشتري و پيشنهاد مرحله ي بعدي انجام کار
• امکان ثبت هزينه هاي بازاريابي درهر ملاقات حضوري از قبيل اياب و ذهاب، اشانتيون و ...
قرارداد:
• ثبت درخواست (سفارش) مشتري (مشتري بالقوه)
• ثبت پيش فاکتور براي مشتري (مشتري بالقوه)
• ثبت قرارداد براي مشتري ( مشتري بالقوه) به همراه آلارم هاي مربوطه
گزارشات:
• تهيه ي گزارشات روزانه، هفتگي و ماهانه ي تماس هاي حضوري و تلفني در رابطه با يک مشتري، مشتري بالقوه و يا بازارياب ها
• پيگيري آخرين وضعيت مشتريان(مشتريان بالقوه) در هر لحظه
• گزارش عملکرد عوامل (پرسنل) در پيگيري ها به صورت کلي و يا در رابطه با يک مشتري خاص
• گزارش صورت هزينه انجام شده در رابطه با يک مشتري(مشتري بالقوه)
• گزارش از تماس هاي گرفته شده در يک بازه تاريخي
ارتباطات:
• امکان استفاده از
نرم افزار مدیریت ارتباط تماس
اتصال به سیستم تلفنی VOIP:
جهت مديريت و زمانبندي ارتباط با مشتري از طريق ارسال پيامک، نمابر و پيام اکترونيکي
• امکان تعريف قابل پيام‌هاي ارسال (پيام کوتاه ، فکس و ايميل)
• در دسترس بودن فيلدهاي مورد نظر در دفترچه تلفن، فاکتور فروش و ... جهت تعريف قالب
• امکان انتخاب فايل‌هاي تصويري جهت تعريف قالب
• امکان تعريف شرايط خودکار ارسال پيام
• امکان تعريف نحوه ارسال پيام به صورت خودکار (پيام کوتاه ، فکس و ايميل)
• امکان تکرار ارسال پيام به صورت سالانه، ماهانه، روزانه و تعداد در روز
• ايجاد صفحه مديريت ارتباط جهت رويت پيام‌هاي دريافت شده
• ايجاد صفحه مديريت ارتباط جهت رويت پيام‌هاي ارسال شده
• ايجاد صفحه مديريت ارتباط جهت رويت پيام‌هاي پيشه نويس و در حال ارسال
• امکان تنظيم ايميل‌هاي مختلف جهت رويت ايميل‌ها در نرم افزار مديريت ارتباط
• امکان دسته بندي مشتريان جهت ارسال پيام به صورت پيام کوتاه ، ايميل و فکس
معرفی نرم افزار CRM
ارتباط نرم افزار CRM به VOIP
نرم افزار CRM پروژه محور
نرم افزار CRM با گرایش خدمات پس از فروش
نرم افزار CRM با گرایش بازاریابی
نرم افزار خدمات پس از فروش
نرم افزار حسابداری تحت وب
درخواست دمو درخواست خرید راهنمای برنامه
حسابداری
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر، می توانید اطلاعات تماس خود را وارد نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.