ورود به سامانه مدیریتی به سامان پیشرو

آدرس ایمیل
فرمت وارد شده صحیح نمی باشد.
آدرس ایمیل را وارد نمایید.
کلــمه عبور
رمز عبور را وارد نمایید.

به سامان پیشرو رایانه نرم افزار های حسابداری پیشرو

خرید و فروش ارز

نرم افزار صرافی

تابلوی نمایش ارز

حوالجات ارزی

نرم افزار صرافی

صندوقداری هوشمند

نرم افزار صرافی

نرم افزار صرافی

خرید و فروش ارز

تابلوی نمایش ارز

حوالجات ارزی

صندوقداری هوشمند

ورود به سایت
نرم افزار حسابداری تحت وبنرم افزار حسابداری تحت وب
فروشگاه اینترنتیفروشگاه اینترنتی
نرم افزار مدیریت شارژ ساختماننرم افزار مدیریت شارژ ساختمان
نرم افزار حسابداری ارزی تحت وبنرم افزار حسابداری ارزی تحت وب
نرم افزار خزانه داری تحت وبنرم افزار خزانه داری تحت وب
نرم افزار CRM تحت وبنرم افزار CRM تحت وب
نرم افزار بازاریابی تحت وبنرم افزار بازاریابی تحت وب
نرم افزار خرید و فروش تحت وبنرم افزار خرید و فروش تحت وب
دبیرخانه و اتوماسیون اداری تحت وبدبیرخانه و اتوماسیون اداری تحت وب
نرم افزار بایگانی تحت وبنرم افزار بایگانی تحت وب
نرم افزار کارتابل اداری تحت وبنرم افزار کارتابل اداری تحت وب
نرم افزار مدیریت نمایندگان تحت وبنرم افزار مدیریت نمایندگان تحت وب
نرم افزار بازرگانی تحت وبنرم افزار بازرگانی تحت وب
نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی تحت وبنرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی تحت وب
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری تحت وبنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری تحت وب
نرم افزار خدمات پس از فروش تحت وبنرم افزار خدمات پس از فروش تحت وب
نرم افزار انبار تحت وبنرم افزار انبار تحت وب
نرم افزار تدارکات تحت وبنرم افزار تدارکات تحت وب
نرم افزار گارانتی تحت وبنرم افزار گارانتی تحت وب
ارزیابی تامین کنندگان مواد تحت وبارزیابی تامین کنندگان مواد تحت وب
نرم افزار داراییهای ثابت تحت وبنرم افزار داراییهای ثابت تحت وب
نرم افزار تسهیلات تحت وبنرم افزار تسهیلات تحت وب
نرم افزار تابلوی نمایش ارز تحت وبنرم افزار تابلوی نمایش ارز تحت وب
سیستم های صنعتی تحت وبسیستم های صنعتی تحت وب
نرم افزار چک و بانک تحت وبنرم افزار چک و بانک تحت وب
اخبار نرم افزار حسابداری پیشرو
سیستم صرافی

معرفی سیستم صرافی پیشرو

سیستم صرافی پیشرو با توجه به حساسیت عملیاتی که در صرافی های گوناگون انجام می پذیرد با همکاری کارشناسان بانک مرکزی و حسابداران صرافی های بزرگی نظیر صرافی امید سپه (بانک سپه) برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ارائه نرم‌ افزار صرافی ویژه معاملات این صنف نمود. این سیستم با توجه به عملیاتی که در صرافی های گوناگون انجام می پذیرد به چهار سیستم عمده تقسیم می شود. کنترل موجودی ارز و مسکوکات، خرید و فروش ارز ومسکوکات، سیستم دریافت و پرداخت و همچنین سیستم حسابداری مالی. بدیهی است که این سیستم‌ها به صورت یکپارچه عمل کرده و با یکدیگر در ارتباط کامل قرار دارند اما برای هر صرافی با توجه به گستردگی کار و نیاز ایشان میتوان هر سیستم را جداگانه ارائه نمود.


امکانات سیستم صرافی پیشرو


سیستم کنترل موجودی ارز و مسکوکات:

• تعریف ارز و مسکوکات به تعداد نامحدود.
• تعریف منابع ارزی و مسکوکات به صورت نامحدود (صندوق، حسابهای بانکی)
• در منوی کدینگ بخشهای سازمانی، نام بخشهای سازمانی مختلف خود را وارد نموده و به ساختار سازمانی مربوطه، اختصاص داده میشود. در این بخش میتوان نحوه قیمت گذاری و نوع قیمت گذاری در این منبع را مشخص کرد
• تخصیص ارزها به منابع ارزی
• تعریف انواع حواله و رسید ( فروش، خرید، موجودی، انتقالی و ...)
• صدور رسید های اسکناس، داخلی، خارجی
• صدور حواله های اسکناس، داخلی، خارجی
• قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر در حسابهای بانکی (با تعیین نرخ تبدیل)
• انتقال ارزها و مسکوکات بین منابع
• قیمت گذاری حواله با اولویت بندی اتوماتیک ورودیها به صورت روزانه
• امکان انجام تسعیر ارز
• نمایش موجودی ارزی و ریالی در هر منبع ارزی
• چاپ کاردکس ارزی و ریالی هر منبع ارزی
• جستجو بر روی رسید ها و حواله ها با امکان فیلترینگ بر روی تمام آیتمها
• گزارش تحلیلی از سیستم در مورد فروشهای هر منبع بصورت جداگانه یا با هم


سیستم خرید و فروش ارز و مسکوکات:

• تعریف ارز و مسکوکات تا سه سطح
در سیستم صرافی سه نوع تقسیم بندی برای هر ارز وجود دارد. (این تقسیم بندی ها بنا به سلیقه شما و تقسیم بندی که بهترین وضعیت برای کار شما با نرم افزار می باشد، انجام می گیرد.)
- گروه ارز: اولین سطح این تقسیم بندی و کلی ترین نوع آن می باشد.
- نوع ارز: سطح دوم تقسیم بندی های ارز، تعیین نوع آن می باشد. در این سطح ارتباط هر نوع ارز و مسکوکات در هنگام فروش، خرید، رسید و ... و همچنین کارمزد ریالی، کارمزد ارزی و سوئیفت با حسابداری تعیین می شود.
- تعریف ارز: ریزترین واحد ارز را در قسمت تعریف ارز وارد می کنید.
• تعریف طرف حساب و تعیین نماینده طرف حساب (با امکان ورود کد ملی، شماره شناسنامه، تلفن آدرس و ...)
• صدور فاکتور خرید و فروش و برگشتی ها با تاثیر اتوماتیک بر روی موجودی ارز و مسکوکات
• امکان تعیین مشخصات شخصی مراجعه کننده در زمان صدور فاکتورهای خرید و فروش و امکان جستجو بر روی اشخاص مراجعه کننده
• الحاق تاییدیه مشتری به فاکتور فروش مربوط به آن مشتری
• امکان تسویه فاکتور به صورت نقد، چک و ....
• امکان صدور فاکتور فروش بدون موجودی
• صدور فاکتورهای برگشتی بر مبنای فاکتورهای فروش وخرید
• تعیین کارمزد ریالی، ارزی و سوئیفت برای هر ارز در زمان صدور فاکتور فروش
• گزارش وضعیت طرف حساب به صورت ارزی و ریالی
• گزارش سود و زیان روی ارزهای مصرفی و فاکتورهای فروش
• گزارش بر روی فروش در بازه های زمانی خاص
• گزارش فروش به اشخاص مختلف در یک بازه زمانی خاص
• گزارش فروش در یک بازه ی زمانی به یک شخص خاص بر روی کالای خاص
• گزارش خرید در بازه های زمانی خاص
• گزارش خرید به اشخاص مختلف در یک بازه زمانی خاص
• گزارش خرید در یک بازه ی زمانی به یک شخص خاص بر روی کالای خاص
• انواع نمودارهای مقایسه ای خرید و فروش بر مبنای ارزها و مسکوکات و طرف حساب و ... .
• گزارشات مورد درخواست بانک مرکزی


سیستم دریافت و پرداخت:

• تعریف انواع درآمد و هزینه، نوع واریز به حساب، چک و...
• تعریف بانک، شعبه و حساب
• قابلیت دریافت و پرداخت به صورت چک، نقد و یا حواله بانکی
• امکان ثبت دریافت و پرداخت نقدی با قابلیت جستجو
• امکان ثبت دریافت از حساب و واریز به حساب جاری و انتقال بانک به بانک با قابلیت جستجو
• امکان ثبت هزینه و درآمد با قابلیت جستجو
• امکان ثبت چک های دریافتی و پرداختی با قابلیت چاپ برروی چک های رایج
• امکان تغییر و طراحی چاپ چک
• امکان صدور دستور پرداخت، ثبت و چاپ رسید برای کلیه اسناد دریافتنی و واگذاری
• امکان کنترل اعتبارطرف حساب ازنظر مبلغ هرفقره چک وجمع چک های پاس نشده درزمان ثبت چک
• امکان تنظیم هشدار جهت موعد اسناد دریافتی و پرداختی با امکان تعیین بازه زمانی
• امکان جستجوی پیشرفته وانجام عملیات به صورت دسته ای برروی چک های دریافتی و واگذاری
• امکان تهیه دیسکت بانک برای چک های دریافتی و واگذاری
• گزارش عملکرد صندوق با امکان تعیین آیتم های تأثیرگذار
• گزارش موجودی بانک به صورت لحظه ای
• گزارش رأس گیری و گزارش امکان سنجی بانک
• گزارش از دریافت نقدی، پرداخت نقدی، درآمد، هزینه، دریافت از حساب، واریز به حساب، اسناد دریافتی و پرداختی
• گزارش از چک های دریافتی و پرداختی پاس نشده در یک بازه زمانی


سیستم حسابداری مالی و دفترداری:

• دسته بندی حساب ها تا هشت سطح به طور جداگانه بصورت گروه ترازنامه ای، زیر گروه ترازنامه‌ای، کل، معین، معین 2، سه سطح حساب تفصیلی و دو سطح حساب تفصیلی شناور و تفصیلی سطح 6 امکان استفاده از تمامی این سطوح اختیاری می باشد) و امکان گزارش گیری در تمامی سطوح
• مرور گزارشات در تمامی گزارشات سیستم از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح
• مشاهده گردش حساب به همراه جزئیات گردش در تمامی قسمت های سیستم
• تعریف انواع سند و امکان گزارش گیری به تفکیک انواع سند
• امکان تعیین تعداد کد در هر سطح حساب کل، معین و معین 2 و امکان کنترل تعداد در هنگام تعریف حساب
• کنترل ماهیت حساب (بدهکار و یا بستانکار میان دوره یا پایان دوره)
• تقویم هوشمند جهت جلوگیری از صدور سند در ایام تعطیل
• امکان تعریف و استفاده از شرح های استاندارد جهت تسریع در عملیات ورود اطلاعات
• تعریف دوره های مالی با بازه دلخواه و کار با آنها بطور موازی
• صدور سند افتاحیه و اختتامیه بصورت اتوماتیک
• ثبت اسناد ارزی و گرفتن گزارشات ارزی
• صدور سند تسعیر ارز اتوماتیک به صورت میان دوره و پایان دوره
• امکان کپی و ادغام سند در یک سند واحد
• امکان کپی و انتقال آرتیکل های یک سند به سند دیگر
• مرتب سازی شماره سند بر اساس تاریخ به صورت اتوماتیک و یا دستی
• امکان استفاده از کد عطف جهت ردگیری اسناد
• اضافه کردن ضمائم به یک سند با استفاده از Scanner (پیوست اصل اسناد به سند حسابداری)
• تأیید اسناد به صورت گروهی
• قابلیت گزارش گیری به دو زبان انگلیسی و فارسی
• ارسال و دریافت سند از طریق فایل
• امکان بازگرداندن اسناد و یا آرتیکل های حذف شده ویا تغییرکرده توسط کاربر(Undo)
• امکان مشاهده ورود و خروج کاربران به سیستم و کارهای انجام شده توسط کاربران در سیستم


درخواست خرید راهنمای برنامه
حسابداری
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر، می توانید اطلاعات تماس خود را وارد نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.