ورود به سامانه مدیریتی به سامان پیشرو

آدرس ایمیل
فرمت وارد شده صحیح نمی باشد.
آدرس ایمیل را وارد نمایید.
کلــمه عبور
رمز عبور را وارد نمایید.

به سامان پیشرو رایانه نرم افزار های حسابداری پیشرو

گزارشات مرور حسابها

نرم افزار حسابداری

فرمول نویسی در گزارش

حسابداری ارزی

نرم افزار حسابداری

هشت سطح حساب

نرم افزار حسابداری

گزارشات مرور حسابها

فرمول نویسی در گزارش

حسابداری ارزی

هشت سطح حساب

نرم افزار حسابداری

به سامان پیشرو رایانه نرم افزار های حسابداری پیشرو

خرید و فروش ارز

نرم افزار صرافی

تابلوی نمایش ارز

حوالجات ارزی

نرم افزار صرافی

صندوقداری هوشمند

نرم افزار صرافی

نرم افزار صرافی

خرید و فروش ارز

تابلوی نمایش ارز

حوالجات ارزی

صندوقداری هوشمند

نرم افزار دبیر خانه نرم افزار اتوماسیون اداری نرم افزار دبیر خانه نرم افزار اتوماسیون اداری نرم افزار دبیر خانه نرم افزار اتوماسیون اداری نرم افزار دبیر خانه نرم افزار اتوماسیون اداری نرم افزار دبیر خانه نرم افزار اتوماسیون اداری به سامان پیشرو رایانه نرم افزار های حسابداری پیشرو

طبقه بندی اتوماتیک نامه

دبیرخانه و اتوماسیون اداری

بایگانی اطلاعات

چارت سازمانی

دبیرخانه و اتوماسیون اداری

تعریف الگوی نامه

ارسال و دریافت نامه از طریق فکس، ایمیل و پیامک

دبیرخانه و اتوماسیون اداری

طبقه بندی اتوماتیک نامه

بایگانی اطلاعات

چارت سازمانی

تعریف الگوی نامه

ارسال و دریافت نامه از طریق فکس، ایمیل و پیامک

به سامان پیشرو رایانه نرم افزار های حسابداری پیشرو

نرم افزار خدمات پس از فروش

ردیابی کالا

نرم افزار خدمات پس از فروش

چارت گردش‌ کار

ثبت سوابق مراجعه

نرم افزار خدمات پس از فروش

ارتباط پیامک و ایمیل با مشتری

نرم افزار خدمات پس از فروش

ردیابی کالا

چارت گردش‌ کار

ثبت سوابق مراجعه

ارتباط پیامک و ایمیل با مشتری

سئو سئو و خدمات سئو

رتبه برتر و دیده شدن در یک گوگل

آنالیز و تغییرات هدفمند

بهینه سازی و تولید محتوا

خدمات سئو و رنکینگ

رتبه برتر و دیده شدن در یک گوگل

آنالیز و تغییرات هدفمند

بهینه سازی و تولید محتوا

خدمات سئو و رنکینگ حرفه ای

ورود به سایت
نرم افزار حسابداری تحت وبنرم افزار حسابداری تحت وب
فروشگاه اینترنتیفروشگاه اینترنتی
نرم افزار مدیریت شارژ ساختماننرم افزار مدیریت شارژ ساختمان
نرم افزار حسابداری ارزی تحت وبنرم افزار حسابداری ارزی تحت وب
نرم افزار خزانه داری تحت وبنرم افزار خزانه داری تحت وب
نرم افزار CRM تحت وبنرم افزار CRM تحت وب
نرم افزار بازاریابی تحت وبنرم افزار بازاریابی تحت وب
نرم افزار خرید و فروش تحت وبنرم افزار خرید و فروش تحت وب
دبیرخانه و اتوماسیون اداری تحت وبدبیرخانه و اتوماسیون اداری تحت وب
نرم افزار بایگانی تحت وبنرم افزار بایگانی تحت وب
نرم افزار کارتابل اداری تحت وبنرم افزار کارتابل اداری تحت وب
نرم افزار مدیریت نمایندگان تحت وبنرم افزار مدیریت نمایندگان تحت وب
نرم افزار بازرگانی تحت وبنرم افزار بازرگانی تحت وب
نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی تحت وبنرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی تحت وب
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری تحت وبنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری تحت وب
نرم افزار خدمات پس از فروش تحت وبنرم افزار خدمات پس از فروش تحت وب
نرم افزار انبار تحت وبنرم افزار انبار تحت وب
نرم افزار تدارکات تحت وبنرم افزار تدارکات تحت وب
نرم افزار گارانتی تحت وبنرم افزار گارانتی تحت وب
ارزیابی تامین کنندگان مواد تحت وبارزیابی تامین کنندگان مواد تحت وب
نرم افزار داراییهای ثابت تحت وبنرم افزار داراییهای ثابت تحت وب
نرم افزار تسهیلات تحت وبنرم افزار تسهیلات تحت وب
نرم افزار تابلوی نمایش ارز تحت وبنرم افزار تابلوی نمایش ارز تحت وب
سیستم های صنعتی تحت وبسیستم های صنعتی تحت وب
نرم افزار چک و بانک تحت وبنرم افزار چک و بانک تحت وب
اخبار نرم افزار حسابداری پیشرو

معرفي نرم افزار اموال تحت وب - دارايي ثابت

جهت ثبت کليه وسايل، اموال و دارايي هاي يک شرکت يا سازمان جهت دسترسي به ليست آن ها در هر لحظه و اطلاع از وضعيت هر وسيله، محاسبه استهلاک آن ها و خارج کردن اموال اسقاطي از سازمان نياز به نرم افزار داراييهاي ثابت مي‌باشد. در اين نرم افزار کليه دارايي‌ها اعم از مشهود و نامشهود با استفاده از يک پلاک يا سريال ثبت گرديده و آن سريال به صورت برچسب روي وسيله الصاق مي‌گردد. بنابراين در هر زمان ميتوان فهميد که يک وسيله در کجاي سازمان واقع شده و چه وضعيتي دارد، در چه تاريخي خريداري شده و چقدر از عمر مفيد آن باقي مانده است.


امکانات سيستم اموال و داراييهاي ثابت پيشرو

• تعریف ساختار سازمانی و بخش های مربوطه
• تعریف مراکز و نوع بیمه و تخصیص آنها به دارایی ها
• تعریف قوانین استهلاک و تخصیص آنها به دارایی ها
• تعریف پرسنل، جمع دار و طرف حساب
• تعریف انواع دارایی و واحدهای سنجش
• امکان تعريف نحوه محاسبه استهلاک براي هر گروه دارايي و هر دارايي • امکان چاپ بارکد و پلاک دارایی
• امکان ثبت تاریخ بهره برداری و تاریخ محاسبه استهلاک
• خرید، تخصیص پلاک و قیمت گذاری بر روی اموال
• قابلیت ثبت نرخ استهلاک صفر برای دارائیهای استهلاک ناپذیر
• امکان انجام دسته ای عملیات بر روی تعداد زیادی از اموال
• امکان صورت برداری از اموال
• محاسبه استهلاک دارائی‌ها به صورت کلی، گروهی و منفرد
• امکان مرتب سازی اموال ایجاد شده براساس تاریخ ایجاد آن ها
• امکان تولید، چاپ و ارسال صورتهای مالی اموال
• امکان جستجوی پویا بر اساس پارامترهای مختلف و قابل تعریف توسط کاربر
• مدیریت بیمه اموال و مشاهده سر رسید بیمه دارایی
• امکان تعریف اجزای یک دارایی و انتقال آن از یک گروه دارایی به گروه دیگر
• امکان فروش، حذف و اسقاط دارایی و صدور اسناد حسابداری مربوطه
• قابلیت ورود نرخ استهلاک صفر برای دارائیهای استهلاک ناپذیر
• تحویل دارایی به بخش یا اشخاص درون سازمان
• تعیین محل استقرار دارایی ها به صورت درختواره
• امکان گزارشگیری از استهلاکهای انجام شده در یک دوره و یا یک گروه دارایی
• تعریف گروه اموال، نحوه محاسبه استهلاک و چگونگی ارتباط آن با سیستم حسابداری مالی
• امکان تعریف جزء دارائی و نگهداری بهای تمام شده تاریخی و استهلاک انباشته هر یک از اجزاء
• انجام عملیات مالی اساسی فروش، معاوضه، تعمیر، اسقاط، حذف، و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط
• امکان محاسبه استهلاک در بازه های دلخواه و مشاهده میزان استهلاک بر حسب دارایی و گروه دارایی
• امکان ثبت اطلاعات مربوط به بیمه دارایی ها شامل تاریخ شروع و انقضاء، نوع بیمه، بیمه گر، مبلغ بیمه دارایی
• مشاهده تاریخچه دارایی شامل زمان خرید، استهلاک، نقل و انتقالات، تغییرات اساسی و...
• امکان استفاده از چندین پایگاه داده جهت نگهداری اطلاعات اموال چندین شرکت یا سازمان

ارتباط با سایر سیستم ها

امکان ارتباط با سیستم حسابداری و صدور سند اتوماتیک
امکان ارتباط با سیستم انبار و صدور رسید و حواله اتوماتیک جهت انتقال اموال
ارتباط با خرید و فروش
امکان ارتباط با سیستم اتوماسیون اداری

درخواست دمو درخواست خرید دانلود مشاهده
حسابداری
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر، می توانید اطلاعات تماس خود را وارد نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.